Wizytówki

Wizytówka jest zazwyczaj prostokątnym i niewielkim kartonikiem, na którym zapisane są krótkie informacje. Wizytówki w zależności od zapisanej treści można podzielić na służbowe lub osobiste. Na tych pierwszych znajduje się najczęściej logo firmy, którą się reprezentuje, imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, a także stanowisko. Wizytówki osobiste są zazwyczaj uboższe w informacje. Poza imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi może pojawić się stopień naukowy albo dane dotyczące klubu, do którego należy właściciel.